อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

 

อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

 

ชื่อ- นามสกุล   นายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์

ตำแหน่ง   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

             อาจารย์ 

สังกัด   ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โทรศัพท์ภายใน 3940-3 ต่อ 236

โทรศัพท์      034-355-258 ต่อ 236

โทรสาร       034-255-258 ต่อ 114

อีเมลล์        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด         ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 
  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง