ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]

ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]

 

ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]

ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   F7038 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   อรอุมา  บุณยารมย์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Assistant Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Onuma  BOONYAROM 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   วิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   1. Rehabilitation Sciences: Muscle Rehabilitation, Electrotherapy, Nerve Conduction 2. Functional Anatomy and Human Movement 3. Exercise and Sport Sciences: Health Promotion, Sport Medicine, Athletic Training 
 สาขาวิชาที่สนใจ :    
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   Ph.D.   Physical Therapy   Sapporo Medical University   JAPAN 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   กายภาพบำบัด   มหาวิทยาลัยรังสิต   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง