ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]

ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]

 

ผศ.ดร.อรอุมา บุณยารมย์ [F7038]

นางสาว อรอุมา บุณยารมย์
Miss Onuma Boonyarom
  • Internal Line : 3940 ext 232
  • External Line : 0-3435-5258 ext 232
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพฯ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   Ph.D.   Physical Therapy   Sapporo Medical University   JAPAN 
 ปริญญาโท   วท.ม.   วิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   กายภาพบำบัด   มหาวิทยาลัยรังสิต   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง