อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

 

อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

อาจารย์

สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

ตำแหน่งบริหาร

-

ภายใน

235

เบอร์โทรศัพท์

034-355258

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การกีฬา

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง