อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]

อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]

 

อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]

 

ชื่อ-สกุล

อาจารย์สมภิยา สมถวิล

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

อาจารย์

สังกัด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ตำแหน่งบริหาร

-

ภายใน

3940 ต่อ 234

เบอร์โทรศัพท์

034-355-258 ต่อ 234

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิจัยที่สนใจ

  • Sport injury and rehabilitation sciences
  • Human movement
  • Exercise and diseases
  • Posture
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง