ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

 

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

 

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ตำแหน่งบริหาร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภายใน

3940 ต่อ 230

เบอร์โทรศัพท์

034-355-258 ต่อ 230

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Introduction to Biomechanics in Sport

Biomechanics in sports

Introduction to Biomechanics in sport

Laboratory research technique in sports science

seminar

Sport Medicine

Sports & Medicine

Sports medicine

 

  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง