ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม [F7046]

ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม [F7046]

 

ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม [F7046]

 

ชื่อ-สกุล

ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

อาจารย์

สังกัด

ภาควิชาการจัดการกีฬา

ตำแหน่งบริหาร

 

ภายใน

 

เบอร์โทรศัพท์

 

E-mail

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

บัญชี

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง