ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]

ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]

 

ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]


ข้อมูลอาจารย์
 รหัสอาจารย์ :   F7036 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   อาจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   สรายุทธ์  น้อยเกษม 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Lecturer   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Sarayut  NOIKASEM 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   การจัดการการกีฬา 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   Business Management 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   Sport Management 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   D.B.A.   Business Management   University of Sarasota   U.S.A. 
 ปริญญาโท   M.B.A.   Finance   Eastern Michigan University   U.S.A. 
 ปริญญาโท   บธ.ม.   การตลาด   มหาวิทยาลัยสยาม   ไทย 
 ปริญญาตรี   ศศ.บ.   พลศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง