ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]

ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]

 

ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม [F7036]

นาย สรายุทธ์ น้อยเกษม
Mister Sarayut Noikasem
  • Internal Line : 3940 ext 242
  • External Line : 0-3435-5258 ext 242
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาการจัดการการกีฬา
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   D.B.A.   Business Management   University of Sarasota   U.S.A. 
 ปริญญาโท   M.B.A.   Finance   Eastern Michigan University   U.S.A. 
 ปริญญาโท   บธ.ม.   การตลาด   มหาวิทยาลัยสยาม   ไทย 
 ปริญญาตรี   ศศ.บ.   พลศึกษา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ไทย 
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
  • การจัดการกีฬา
  • Sport Management
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง