รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]

รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]

 

รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]

นาย สิทธิ์ ธีรสรณ์
Mister Sid Terason
  • Internal Line : 3940 ext 241
  • External Line : 0-3435-5258 ext 241
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาการจัดการการกีฬา
ข้าราชการ  รองศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   D.B.A.   Business Administration   University of Sarasota   U.S.A. 
 ปริญญาโท   นศ.ม.   นิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ไทย 
 ปริญญาตรี   นศ.บ.   การโฆษณาและประชาสัมพันธ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ไทย 
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
  • การใช้ภาษาในการเขียนงานวิจัย
  • Research Writing, Academic Writing
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง