รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]

รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]

 

รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ [F7035]


รหัสอาจารย์ :   F7035 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(ไทย) :   รองศาสตราจารย์   ชื่อนามสกุล(ไทย) :   สิทธิ์  ธีรสรณ์ 
 ตำแหน่งทางวิชาการ(อังกฤษ) :   Associate Professor   ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Sid  TERASON 
 วิทยาเขต :   กำแพงแสน   สถานภาพ :   ปัจจุบัน 
 ภาควิชาที่สังกัด :   การจัดการการกีฬา 
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :   บริหารธุรกิจ 
 สาขาวิชาที่สนใจ :   บริหารธุรกิจ 
 E-Mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
การศึกษา
 ระดับปริญญา   ปริญญาที่จบ   สาขาวิชา   มหาวิทยาลัย   ประเทศ 
 ปริญญาเอก   D.B.A.   Business Administration   University of Sarasota   U.S.A. 
 ปริญญาโท   นศ.ม.   นิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   ไทย 
 ปริญญาตรี   นศ.บ.   การโฆษณาและประชาสัมพันธ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ไทย 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง