อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]

 

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]


 

ชื่อ- นามสกุล  นายภูวนารถ ศรีทน

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (อาจารย์) 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน   3940-3 ต่อ 217

โทรศัพท์              034-355-258 ต่อ 217

โทรสาร              034-255-258 ต่อ 114

อีเมลล์                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด                  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย Body conditioning

การเป็นผู้ฝึกกีฬา Coaching in sport

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง