อรัญญา สดภิบาล 52558275

อรัญญา สดภิบาล 52558275

 งานบริการโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

อรัญญา สดภิบาล 52558275

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวอรัญญา   สดภิบาล

Name-Last Name

Miss Aranya   Sodpibal

ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

สังกัด

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฯ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำแหน่งงาน

งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3940 to 108

เบอร์โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

การเงินและบัญชี

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง