อรัญญา สดภิบาล 52558275

อรัญญา สดภิบาล 52558275

 งานบริการโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

อรัญญา สดภิบาล 52558275

นางสาว อรัญญา สดภิบาล
Miss Aranya Sodpibal
  • Internal Line :
  • External Line :
  • Fax :
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานเงินรายได้  นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • บธ.บ. การบัญชี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, Thailand
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง