สุรศักดิ์ ดอนปัด 52560146

สุรศักดิ์ ดอนปัด 52560146

 งานบริการโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโทและเอก

สุรศักดิ์ ดอนปัด 52560146


 

ชื่อ-สกุล

สุรศักดิ์  ดอนปัด

Name-Last Name

Surasak  Donpud

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำแหน่งงาน

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3940 ต่อ 315

เบอร์โทรศัพท์

0852795145

โทรสาร

 

E-mail

 

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

 

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง