สุรศักดิ์ ดอนปัด 52560146

สุรศักดิ์ ดอนปัด 52560146

 งานบริการโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาโทและเอก

สุรศักดิ์ ดอนปัด 52560146

นาย สุรศักดิ์ ดอนปัด
Mister Surasak Donpad
  • Internal Line : 3940-3 ext 102
  • External Line :
  • Fax :
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานเงินรายได้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • บช.ม. การบัญชี, มหาวิทยาลัยรังสิต, Thailand
  • บช.บ. การบัญชี, มหาวิทยาลัยรังสิต, Thailand
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง