วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

 งานบัณฑิตศึกษาและการวิจัย

วรวิทย์ พุ่มแพง 52560076

 

ชื่อ-สกุล

นายวรวิทย์  พุ่มแพง

Name-Last Name

Mr.Worawit  Pumpaeng

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สังกัด

สำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่งงาน

นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3940-2 ต่อ 116

เบอร์โทรศัพท์

034-355-258 ต่อ 116

โทรสาร

034-355-258 ต่อ 114

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

-

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง