มณฑนี อุบลสิงห์ 30110855

มณฑนี อุบลสิงห์ 30110855

 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

มณฑนี อุบลสิงห์ 30110855

 

ชื่อ-สกุล

มณฑนี  อุบลสิงห์

Name-Last Name

Monthanee  Ubolsing

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสภาพ)

สังกัด

สำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3940-43

เบอร์โทรศัพท์

034-355258

โทรสาร

034-355258

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

การจัดการทั่วไป

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง