ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

ดร.นิรอมลี มะกาเจ [F7040]

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

ดร.เพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์ [F7034]

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการกีฬา

ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์