ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.

.....................................

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าทีี่บริหารงานทั่วไป เงินรายได้ ดังนี้.

 
   
   

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • ฝ่ายบุคคล 034-355-258 ต่อ 100 คุณปริษา เซี่ยงฉิน
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : ปริษา เซี่ยงฉิน
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง