รับสมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

.....................................
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 2 อัตราเพื่อทดแทนตำแหน่งเดิม โดยมัวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 34,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทดแทนเลขที่อัตรา พ.0014) จำนวน 1 อัตรา
    2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ทดแทนเลขที่อัตรา พ.1170) จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 034-355-258 ต่อ 100 คุณปริษา เซี่ยงฉิน ฝ่ายบุคคล  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร   : เอกสารรายละเอียดและใบสมัคร
บรรณาธิการ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : ปริษา เซี่ยงฉิน
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง