ประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562

ประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562

ประกาศวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจาก พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

กำหนดการ ซ้อมย่อยกำแพงแสน ซ้อมใหญ่บางเขนและวันรับจริง

 
กำหนดการคณะและวิทยาเขตรอประกาศอีกครั้ง 
   
  ปรับปรุงข้อมูล : 18/07/2562
  อ้างอิง: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศธ 0513.13101-4/2821 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
  ภาพประกอบโดย: 
  ผู้แต่ง/เรียบเรียง: จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง