ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ศูนย์สุขภาวะนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

.....................................
 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ Happy Place Center " ทุกปัญหามีทางออก" นิสิตที่มีปัญหาไม่รู้จะปรึกษาใคร

ติดต่อขอเข้ารับคำปรึกษาได้ทาง Facebook Page :: www.facebook.com/kukpshappyplacecenter/ 

 

 

 

บรรณาธิการ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ข้อมูล : งานกิจการนิสิต กำแพงแสน
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง