ร่วมงานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส.

ร่วมงานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส.

ร่วมงานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส.

.....................................

 

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางมณฑนีย์ อุบลสิงห์ พร้อมด้วยหัวหน้างานการศึกษา นางสาวดลนภา การักษ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในครั้งนี้ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อนามัยดำเนตร

ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 
 

 

: ภาพต้นฉบับทั้งหมด
บรรณาธิการ/ผู้เผยแพร่ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง