คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น.

.....................................

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี ผู้บริหาร ร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น พัฒนาเยาวชน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี ผู้บริหาร...

Posted by KUSS Channel on Thursday, July 16, 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง