ทอร์คกับเทอ (ออนไลน์)

ทอร์คกับเทอ (ออนไลน์)

ทอร์คกับเทอ (ออนไลน์).

.....................................

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 บุคลากร นายกสโมสรนิสิต ได้พบปะพูดคุยกับนิสิตใหม่เรื่องต่างๆความเป็นอยู่ การเรียนออนไลน์ การตั้งใจเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม การแต่งกายเข้าคณะ หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ตอบปัญหาที่พบเจอน้องๆปี1 การขับขี่ การใช้รถ ใช้ถนน ระบบออนไลน์ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา.

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 บุคลากร...

Posted by KUSS Channel on Tuesday, July 21, 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง