ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมทางด้านสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมทางด้านสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประชุมหารือแนวทางการจัดอบรมทางด้านสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย.

.....................................

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ประชุมหารือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ต้อนรับนายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจัดอบรมทางด้านสุขภาพ การจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพ
ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา.

โพสต์โดย KUSS Channel เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง