ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านข้อมูลการท่องเที่ยว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านข้อมูลการท่องเที่ยว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านข้อมูลการท่องเที่ยว.

.....................................

 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพืื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

การปฏิบัติงานด้านข้อมูลการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ ดร.อิษฎี กุฎอินทร์จากภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินการจัดการประชุม พร้อมด้วยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว เช่นกัน

โดยครั้งนี้จจัดขึ้น ณ โรงแรมทวินทาวน์เวอ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง