โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามการจัดการแข่งขันกีฬา

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามการจัดการแข่งขันกีฬา

โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามการจัดการแข่งขันกีฬา.

.....................................

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและปฏิบัติการภาคสนาม

ในการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ โรงเรียนทหารผ่านศึกสงเคราะห์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.สระบุรี เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การจัดกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาจริงและได้ปฏิบัติจริงในภาคสนาม

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาคปกติ...

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง