การเรียนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การเรียนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การประเมินท่าทางในการทำงาน.

.....................................

      บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในช่องทางการเรียนออนไลน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา.

Posted by KUSS Channel on Monday, July 13, 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง