โครงการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

โครงการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562

โครงการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562.

.....................................

       วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากรได้เข้าร่วมในครั้งนี้เช่นกัน

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน...

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย/อาจารย์วุฒิ อำพันธ์
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง