การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้ากีฬา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้ากีฬา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้ากีฬา.

.....................................

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี ผู้บริหาร ร่วมกับสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งท่อได้บรรยายและระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้ากีฬา ให้กับผู้บริหารบริษัทผลิตเสื้อผ้ากีฬาและได้ไปเยี่ยมชมหน่วยศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล คณบดี ผู้บริหาร...

Posted by KUSS Channel on Tuesday, July 21, 2020
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง