โครงการสำรวจสถานที่การจัดการแข่งขัน RUN for andaman 2019

โครงการสำรวจสถานที่การจัดการแข่งขัน RUN for andaman 2019

โครงการสำรวจสถานที่การจัดการแข่งขัน RUN for andaman 2019.

.....................................

       เมื่อวันที่ 19-22 กันยายน 2562 คณบดี ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล และทีมผู้จัดโครงการ Run for Andaman 2019 โดยมี ดร.ชัย นิมากร ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ ดร.นันทวันเทียนแก้ว นายทนงศักดิ์ จ้อยร่อย และนายจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า เข้าพบหน่วยงานบริหารงานท้องถิ่น อบต.ท้ายเหมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายเหมือง และประสานงานอุทยานแห่้งชาติเขาลำปี พร้อมด้วยหน่วยงานผู้จัดร่วม และนอกจากนี้ยังได้รับความร่ีวมมือจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและชมรมปั่นจักยานจังหวัดกระบี่และพัทลุงมาดำเนินการวัดระยะทางในการวิ่งแบบ Ultra เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดและสมัครการแข่งขันได้ที่ andaman2019.kasetsart.org

เมื่อวันที่ 19-22 กันยายน 2562 คณบดี ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล และทีมผู้จัดโครงการ Run for Andaman 2019 โดยมี ดร.ชัย...

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง