พิธีไหว้ครูและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

พิธีไหว้ครูและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพข่าว Hits: 117

พิธีไหว้ครูและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา.

.....................................

       วันที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดพิธีไหว้ครูและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ KU HOME โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันและผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดพิธีไหว้ครูและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ KU...

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 
Print

บทความที่เกี่ยวข้อง