นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Okayama University เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Okayama University เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Okayama University เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มก.

.....................................

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ Okayama University ได้ส่งนักศึกษามาในโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น KU-OU ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 17-29 สิงหาคม 2562 โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้เข้าร่วมดูงานและทำกิจกรรมร่วมกัยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย

การต้อนรับของ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดรร.สิริพร ศศิมณฑลกุล พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ในการบรรยายต้อนรับนักศึกษาจาก Okayama University หลังจากนั้นได้ร่วมศึกษาดูงานการเรียนการสอน

ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและร่วมกิจกรรมการปีนหน้าผาร่วมกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 
 

 

: ภาพต้นฉบับทั้งหมด
บรรณาธิการ/ผู้เผยแพร่ : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง