สัมมนา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในบุคคลพิเศษ

สัมมนา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในบุคคลพิเศษ

สัมมนา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในบุคคลพิเศษ.

.....................................

      สัมมนา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในบุคคลพิเศษบรรยายและอภิปราย หัวข้อเรื่อง “การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในบุคคลพิเศษ” อาจารย์ ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น ในรายวิชา 02301597 สัมมนา ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562.

สัมมนา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในบุคคลพิเศษ

โพสต์โดย Faculty of Sports Science Kasetsart University เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562
: ภาพต้นฉบับ
บรรณาธิการข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ : ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง