ปริษา เซี่ยงฉิน 32553076

ปริษา เซี่ยงฉิน 32553076

 งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปริษา เซี่ยงฉิน 32553076

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวปริษา เซี่ยงฉิน

Name-Last Name

Miss Piyamat  Siangchin

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

สังกัด

บริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่งงาน

บุคลากร

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3940 ต่อ 102

เบอร์โทรศัพท์

034-355-258 ต่อ 102

โทรสาร

034-355-258 ต่อ 114

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

ด้านงานบุคคล

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง