ปริษา เซี่ยงฉิน 32553076

ปริษา เซี่ยงฉิน 32553076

 งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ปริษา เซี่ยงฉิน 32553076

นางสาว ปริษา เซี่ยงฉิน
Miss Parisa Siangchin
  • Internal Line : 3940 ext 102, 3942 ext 102
  • External Line : 0-3435-5258 ext 102, 0-3435-5218 ext 102
  • Fax : 0-3435-5258, 0-3435-5218
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • บธ.ม. การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง