พัชรากร กำแพงสมบูรณ์ 32555273

พัชรากร กำแพงสมบูรณ์ 32555273

 งานบริหารงานบัญชี

พัชรากร กำแพงสมบูรณ์ 32555273

 

ชื่อ-สกุล

พัชรากร  กำแพงสมบูรณ์

Name-Last Name

PACHCHALAKON    KAMPANGSOMBOON

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

สังกัด

งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่งงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

3940 ต่อ 104

เบอร์โทรศัพท์

034 - 355258

โทรสาร

034 - 355258

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง