พรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม 32558104

พรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม 32558104

 งานธุรการสารบรรณ

พรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม 32558104

นางสาว พรทิพย์ สังข์กลิ่นหอม
Miss Pornthip Sangklinhom
  • Internal Line : 3940 ext 113, 3942 ext 113, 3943 ext 113
  • External Line : 0-3435-5258 ext 113, 0-3435-5218 ext 113, 0-3435-5219 ext 113
  • Fax : 0-3435-5258, 0-3435-5218
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, สำนักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง