ศศิร์ภัทร กสิกุล 52554619

ศศิร์ภัทร กสิกุล 52554619

 งานศูนย์พัฒนาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศศิร์ภัทร กสิกุล 52554619

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวศศิร์ภัทร  กสิกุล

Name-Last Name

Miss Sasipat  Kasikul

ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สังกัด

บริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

106

เบอร์โทรศัพท์

094-4934843

โทรสาร

 

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความเชี่ยวชาญ / ชำนาญงาน

 
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง