TCAS รอบ 1 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2563

TCAS รอบ 1 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2563

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี Hits: 1379

TCAS 1 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2563 [2-26 ธันวาคม 62]

.....................................

 

สมัครได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/quota/

ระเบียบการรับสมัคร ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการทำ (Portfolio ) ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัคร
1

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS มิเช่นนั้นผู้สมัครจะ Clearing-house ไม่ได้ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิ๊ก สมัคร TCAS

วันที่ 2 - 16 ธ.ค. 62
2

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

หลังจากลงทะเบียน TCAS แล้ว ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คลิ๊ก ลงทะเบียน

วันที่ 2 - 26 ธ.ค. 62
3

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนกับทาง TCAS และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ

วันที่ 2 - 26 ธ.ค. 62
กำหนดการ
รอบที่ 1
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 2-16 ธ.ค. 62
สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 2-26 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ม.ค. 63
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 ม.ค. 63
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 30-31 ม.ค. 63
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 1-2 ก.พ. 6
 
 
รอบที่ 2
ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63
สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 6 ก.พ.-26 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 เม.ย. 63
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 เม.ย. 63
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 22-23 เม.ย. 63
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 24-25 เม.ย. 63
 
 
ผู้เผยแพร่/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ภาพ/ข่าว : จิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
Creative Commons Licence: CC : 20141014-oer_html_19f7eaf3
.....................................

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง