Flash NEWS

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561....
รายละเอียดเพิ่มเติม
Hightlight

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น 61

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ)
สมัครเข้าศึกษาต่อ
Hot Jobs

เปิดรับสมัครอาจารย์...

เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา เงินเดือน 32,300 บาท...
อ่านรายละเอียด

Network of Sports Science

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
สถาบันการพละ
มศว.
ํYonsei
มช.
Juntendo
บูรพา
Kookmin
Oregon
กรมพละ
ททท.
U.Porto
KMIT
Tsukuba
กกท.
มหิดล
SNU.
Waseda
KNU
 • ข่าวกิจกรรม" โครงการปฐมนิเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต — ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา"..
  9 มกราคม 2560

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข่าวกิจกรรม" โครงการ Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0 ประจำปีการศึกษา — ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "..
  8-9 มกราคม 2560

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข่าวกิจกรรม" พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ — ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "..
  5 มกราคม 2560

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข่าวกิจกรรม"ผู้บริหารคณาจารย์ ได้สวัสดีเนื่องในวันปีใหม่กับนาย เรวัติ อ่ำทอง ผู้อำนวยการหอสมุดกำแพงแสน"..
  5 มกราคม 2560

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53