• 1
 • 2
 • 3
Flash NEWS

รวมคู่มือนิสิตใหม่ KU78

รวมคู่มือนิสิตใหม่และขั้นตอนการรายงานตัวนิสิต ด้านการศึกษา กิจกรรมนิสิต ....
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนิสิต

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ปี 1

ปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ปีการศึกษา 2561 ...
อ่านปฏิทิน
 • ข่าวกิจกรรม" พิธีเปิดศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ — ที่ ไทยพีบีเอส"..
  2 พฤศจิกายน 2561

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข่าวกิจกรรม" ทอดกฐินสามัคคี — ที่ โรงเรียนวัดท่าเสา ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน"..
  2 พฤศจิกายน 2561

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข่าวกิจกรรม" นิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"..
  31 ตุลาคม 2561

  อ่านเพิ่มเติม...
 • ข่าวกิจกรรม"ร่วมลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย กับ University of Coimbra"..
  31 ตุลาคม 2561

  อ่านเพิ่มเติม...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90