เส้นทางการเดินทางและแผนที่

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

การเดินทางจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จุดพิกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน =14.0167732,99.976604

การเดินทางโดยรถโดยสานประจำทาง

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางมีดังนี้

  • รถโดยสารปรับอากาศ กทม.(หมอชิต)-ด่านพระเจดีสามองค์ รถผ่านมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งประตูโรงเรียนสาธิต
  • รถตู้โดยสาร กทม.(ประตู 1 ห้าง TOP เกษตรบางเขน)-วิทยาเขตกำแพงแสน รถเข้ามหาวิทยาลัย
  • รถตู้ กทม.(หมอชิต)-โรงเรียนการบินกำแพงแสน ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย
  • รถตู้ กทม.(หมอชิต)- กาญจนบุรี รถผ่านมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งประตูโรงเรียนสาธิต
  • รถตู้ กทม.(เมเจอร์รังสิต)- กาญจนบุรี รถผ่านมหาวิทยาลัยฯ ฝั่งประตูโรงเรียนสาธิต
  • รถตู้ กทม.(ปิ่นเกล้าข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)- ม.เกษตร รถเข้ามหาวิทยาลัยฯ
  • รถตู้ กทม.(อนุสาวรีชัยฯ)- ม.เกษตร รถเข้ามหาวิทยาลัยฯ
  • รถตู้ เพชรบุรี- ม.เกษตร รถจอดหน้ามหาวิทยาลัยฯ