สัญลักษณ์

ตราประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะฯจะใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นตราประจำคณะโดยมีคำว่า "คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา" อยู่ใต้ตราสัญลักษณ์

ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 ง

Logo KU
Logo Sports Science
Logo Sports Science
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม
image

ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum ) เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminasae มีอายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี ลำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอม น้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน ๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อ แก่ออกสีน้ำตาลแดง ทนทานในทุกสภาพ อากาศ

ที่มา : เว็บไซด์ www.ku.ac.th หัวข้อ : สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สีประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มีสีประจำคณะคือ "สีเหลืองอมส้ม"โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • รหัสสีแบบ Hexadecimal # (#FFB90F)
  • รหัสสีแบบ R-G-B Equivalent (255 185 15)

ชุดครุยงานพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้มีการกำหนดชุดในการใส่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยเป็นแบบเดียวกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งระดับปริญญาตรีจะเป็นพู่สีส้ม เช่นเดียวกับชุดของปริญญาโทและปริญญาเอก
image
image image image
เพลงมาร์ชคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพลงมาร์ชคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 ทำนองและคำร้องโดย Kitti Kuremanee

มาร์ชวิทยาศาสตร์การกีฬา
A1 แหล่งองค์ความรู้คู่สถาบัน นามนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬา
รั้วเกษตรศาสตร์สร้างบุคคลล้ำค่า พัฒนาสู่สากล
A2
สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ มุ่งหมายคุณภาพความเป็นคน
พัฒนากีฬาของชาติให้เป็นเลิศทุกแห่งหน เพื่อไทยระบือเกริกไกร
B
เหลืองอมส้มเปรียบดั่งเหมือนกายใจ สว่างไสวเช่นเปลวไฟแห่งพลัง
พร้อมน้ำใจนักกีฬามุ่งมั่น ดังแสงตะวันส่องนภา
C1
เราวิทย์กีฬา พัฒนากีฬาไทย รุ่งเรืองขจรขจายสุดฟ้า
สหวิทยาการสร้างบุคคลด้านกีฬา พร้อมเพรียงมาร่วมใจ
C2
สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์สามัคคี และคุณธรรมความดีเทิดไว้
รับใช้สังคมด้วยความรู้ที่ได้ อยู่ท่ามกลางใจชาวประชา
เราวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิใจ พัฒนาไทยด้วยกีฬา
ให้เลื่องลือไกล ตลอดกาล

ชุดนิสิต ชุดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีชุดใน 2 รูปแบบ คือ ชุดนสิตปกติและชุดนิสิตในพิธีการ ส่วนสำหรบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นจะมีชุดฝึกที่ใช้เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ
image image