คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์รวมความรู้ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ทันสมัย

สมัครเรียน


ผู้ปกครอง
บุคคลทั่วไป


อาจารย์
บุคลากร


นิสิตเก่า

แนะนำ

ข้อมูลและสถิติ

0
หลักสูตรที่เปิดสอน
0
อัตราการจบการศึกษา
0
ภาวะการมีงานทำหลังจบการศึกษา
0
ระดับความสุขนิสิต

การศึกษาที่เรา...

ปริญญาตรี

B.S. Sports and Exercise Science
ภาคปกติและภาคพิเศษ

ปริญญาโท

M.S. Sports and Exercise Science
M.S. Sport Management (หลักสูตรนานาชาติ)
M.S. Athletic Training and Movement Science

ปริญญาเอก

Ph.D. Sports and Exercise Science
Ph.D. Sport Management (หลักสูตรนานาชาติ)

STUDENTLIFEnicecoolHAPPYin CAMPUS

STUDENT LIFE

This image for Image Layouts addon

ยินดีด้วย
นิสิตได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตรืการกีฬาได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency ในการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคระวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 ทุน ประกอบไปด้วย ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าประกันการเดินทาง โดยครั้งนี้นิสิตที่ได้รับทุนได้แก่ นางสาวขวัญนคร เพชรเย็น นิสิตชั้นปีที่ 4  โดยจะทำกิจกรรมในวันที่ 9-17 กันยายน 2562 ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

บรรยากาศธรรมชาติ


ที่นี่...เราได้มอบพื้นที่ธรรมชาติให้กนิสิต ได้ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ร่วมกับคณาจารย์  ด้วยพื้นที่ที่แวดล้อมไปก้วยต้นไม้ ทุ่งหญาและสภาพอากาศที่บริสุทธิ์

ความสุขแบบ HAPPY HAPPY หาได้จากที่นี่....กำแพงแสน


ความสุข ความปลอดภัย และสุขภาพจิตของนิสิต เป็นหนึ่งในตัวชีวัดของเรา ที่เราพยายามสร้างให้นิสิตของเรามีความสุขในที่นี่และจบออกไปเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุด

SHOW CASE

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย ผศ.ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการ  Sport Science InnovationContest 2019 จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ ในผลงาน "อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็ก" ทีม KU Kidfit 
           อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็ก (Children's physical fitness testing equipment)เป็นอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์ทดสอบสมมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ และความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุ 7-12 ปี เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการนับจำนวนครั้งในการทดสอบและสามารถรายงานผลได้ทันทีหลังทำการทดสอบ ลดเวลาในการทดสอบด้วยวิธีการแบบเดิมแก้ปัญหาการทำการทดสอบไม่ทันเมื่อมีผู้รับการทดสอบปริมาณมาก
This image for Image Layouts addon

4 ขุนพล
จานร่อนทีมชาติไทย

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับการคัดเลือกเป็น นักกีฬาจานร่อนทีมชาติไทย และได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมปืทวีปเอเชีย โอเชียเนีย 2019 เมื่อวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศจีน
This image for Image Layouts addon

ตัวแทนชาวไทย
ร่วมโครงการวิ่งสู่ภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น

โดยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกกีฬา พร้อมด้วย ดร.สรายุทธ น้อยเกษม และทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพจากคณาจารย์ และฝึกซ้อมเพียง 1 อาทิตย์เท่านั้น ด้วยโปรแกรมการฝึกอย่างจริงจังและเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพิชิตการวิ่ง 42 Km.
This image for Image Layouts addon
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำแผนพัฒนาฟุตบอลไทยระยะยาว 20 ปี (2560-2579) นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งล่าสุดแผนดังกล่าวได้จัดทำเป็นการเสร็จสมบูรณ์ และทางสมาคมฯ ได้เตรียมนำแผนดังกล่าวแจกจ่ายให้กับสโมสรสมาชิก และจะมีพิธีส่งมอบในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ วิภาวดี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

SPORTS SCIENCE CHANNEL

Image
Image