คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์รวมความรู้ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ทันสมัย

Image

แนะนำ

ข้อมูลและสถิติ

0
หลักสูตรที่เปิดสอน
0
อัตราการจบการศึกษา
0
ภาวะการมีงานทำหลังจบการศึกษา
0
ระดับความสุขนิสิต

การศึกษาที่เรา...

ปริญญาตรี

B.S. Sports and Exercise Science
ภาคปกติและภาคพิเศษ

ปริญญาโท

M.S. Sports and Exercise Science
M.S. Sport Management (หลักสูตรนานาชาติ)
M.S. Athletic Training and Movement Science

ปริญญาเอก

Ph.D. Sports and Exercise Science
Ph.D. Sport Management (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครเรียน


ผู้ปกครอง
บุคคลทั่วไป

ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตรค์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.034-355-258
โทรสาร 034-355-258 ต่อ 114

เพิ่มเพื่อน

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์