ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว Hits: 565

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

ดร.อำพร ศรียาภัย [F7015]

นางสาว อำพร ศรียาภัย
Miss Amporn Sriyaphai
 • Internal Line : 3940 ext 231
 • External Line : 0-3435-5258 ext 231
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU Account : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • การบาดเจ็บจากการกีฬา
 • กายภาพบำบัดทางการกีฬา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพ
 • Sport Injury
 • Physical Therapy in Sport
 • Health Science and Fitness Testing
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 
  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง