อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

 

อาจารย์อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ [F7033]

นาย อาริสร์ กาญจนศิลานนท์
Mister Aris Kanjanasilanont
  • Internal Line : 3940- ext 236
  • External Line : 0-3435-5258 ext 236
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง