อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

 

อาจารย์ไพลิน เผือกประคอง [F7031]

นางสาว ไพลิน เผือกประคอง

ตำแหน่งทางวิชาการ:

ตำแหน่งบริหาร: รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชากาารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Miss Pailin Puagprakong
  • Internal Line : 3940 ext 235
  • External Line : 0-3435-5258 ext 235
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU Account : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
   

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง