ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

 

ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล [F7002]

นางสาว สิริพร ศศิมณฑลกุล
Miss Siriporn Sasimontonkul
  • Internal Line : 3940 ext 230
  • External Line : 0-3435-5258 ext 230
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพฯ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 ปริญญาเอก   Ph.D.   ชีวกลศาสตร์   Oregon State University   U.S.A. 
 ปริญญาโท   วท.ม.   สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
 ปริญญาตรี   วท.บ.   พยาบาลและผดุงครรภ์   มหาวิทยาลัยมหิดล   ไทย 
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
  • คณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   


Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง