อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]

อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว Hits: 277

 

อาจารย์สมภิยา สมถวิล [F7024]

นางสาว สมภิยา สมถวิล
Miss Sompiya Somthavil
  • Internal Line : 3940 ext 234
  • External Line : 0-3435-5258 ext 234
  • Fax : 0-3435-5258
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand

 

  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง