ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์และพัฒนาการเคลื่อนไหว

ดร.วุฒิไกร น้อยพันธ์ [F7018]

นาย วุฒิไกร น้อยพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ:

ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Mister Wuttigrai Noipant
 • Internal Line : 3940 ext 237
 • External Line : 0-3435-5258 ext 237
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU Account : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • Doktor der Medizinwissenschaften (Experimentelle Arbeitsmedizin), Universitatsmedizin Rostock, Germany
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • ชีวกลศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจักรยาน
 • Sports Biomechanics
 • Cycling Sciences
ตำแหน่งบริหาร (Administrative position ) :
 • หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

 

  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง