ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม [F7046]

ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม [F7046]

 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกีฬา

ดร.พรชัย ตรัสใจธรรม [F7046]

นาย พรชัย ตรัสใจธรรม
Mister Pornchai Trusjaithum
  • Internal Line :
  • External Line :
  • Fax :
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาการจัดการการกีฬา
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
  English Version

 

Image
Image

 

Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง