อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1691

 

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทน [F7043]


นาย ภูวนารถ ศรีทน
Mister Bhuwanat Sriton
 • Internal Line : 3942 ext 217
 • External Line : 0-3435-5218 ext 217
 • Fax : 0-3435-5218
 • E-mail. : 
 • KU Account : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
 • การเป็นผู้ฝึกกีฬา
 • Body conditioning
 • Coaching in sport
  English Version

 

Image
Image

Print

บทความที่เกี่ยวข้อง