ดร.นันทวัน เทียนแก้ว [F7025]

ดร.นันทวัน เทียนแก้ว [F7025]

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ Hits: 1746

 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ดร.นันทวัน เทียนแก้ว [F7025]

นางสาว นันทวัน เทียนแก้ว
Miss Nanthawan Thienkaew
  • Internal Line : 3942 ext 214
  • External Line : 0-3435-5218 ext 214
  • Fax : 0-3435-5218
  • E-mail. : 
  • KU E-mail : 
  • KU-Google mail : 
  • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Thailand
  English Version

 

Image
Image

 
Print

บทความที่เกี่ยวข้อง