อาจารย์ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ [F7005]

อาจารย์ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ [F7005]

 

อาจารย์ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ [F7005]

นาย ไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
Mister Paitoon Wong-Anukan
 • Internal Line : 3940 ext 211
 • External Line : 0-3435-5258 ext 211
 • Fax : 0-3435-5258
 • E-mail. : 
 • KU E-mail : 
 • KU-Google mail : 
 • KU-Office365 mail : 

งานวิจัย >>>Link

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์
ระดับการศึกษา ( Education ) :
 • วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
ความเชี่ยวชาญ ( Specialization ) :
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาฟุตบอล
 • ฟิตเนสโค้ช
 • โค้ชฟุตบอล
 • Sports Science in Football
 • Fitness Coaches
 • Football Coaching
  English Version

 

Image
Image


Print   Email

บทความที่เกี่ยวข้อง